Ψηφιακό πιστοποιητικό: Πώς το τυπώνουμε και τι προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνει

Η ελλάδα εντάσσεται στο πρώτο κύμα των χωρών που υιοθετούν το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό το οποίο αποτελεί ένα «διαβατήριο» για όσους θέλουν να ταξιδέψουν. Είναι η ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο είτε έχει εμβολιαστεί πλήρως κατά της πανδημίας, είτε έχει υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα είτε τέλος έχει αναρρώσει από τη νόσο Covid-19.

Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό είναι διαθέσιμο από την Τρίτη 1η Ιουνίου 2021 στην ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρμα gov.gr και βεβαιώνει αναλυτικότερα ότι αυτός που το κρατάει στα χέρια του: 

  • Έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19 με οποιοδήποτε εμβόλιο από εκείνα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από την ΕΕ ή
  • Έχει  υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή
  • Έχει  αναρρώσει από τη νόσο COVID-19.

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID μπορεί να εκδοθεί

  • Αν ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού του ή
  • Αν  ο ενδιαφερόμενος έχει υποβληθεί πρόσφατα σε διαγνωστικό έλεγχο (PCR ή rapid test). Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί σε περισσότερους του ενός διαγνωστικούς ελέγχους, το πιστοποιητικό εκδίδεται με το αποτέλεσμα του πιο πρόσφατου ή
  • Αν  ο ενδιαφερόμενος έχει νοσήσει κατά τους τελευταίους μήνες.

*Κάθε κράτος έχει την ευχέρεια να προσδιορίζει τους παραπάνω χρόνους και καλό είναι οι ταξιδιώτες να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές ώστε να γνωρίζουν αν το πιστοποιητικό τους βρίσκεται σε ισχύ.

Ποια μορφή θα έχει

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό εκδίδεται ψηφιακά, μπορεί να τυπωθεί και φέρει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή/Το περιεχόμενό του αναγράφεται τόσο στην εθνική γλώσσα, όσο και στα αγγλικά, ώστε να είναι έγκυρο σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Πότε τίθεται σε εφαρμογή

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό θα τεθεί σε εφαρμογή σε ενωσιακό επίπεδο την 1η Ιουλίου 2021. Η Ελλάδα είναι ήδη έτοιμη και στο μεσοδιάστημα θα μπορεί να εφαρμόζει το πιστοποιητικό σε συνεργασία με όσες ευρωπαϊκές χώρες είναι επίσης έτοιμες.

Η διαδικασία έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού

Οι πολίτες θα μπορούν να μπουν στην Ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρμα, gov.gr και να εκδίδουν αυτό το ψηφιακό πιστοποιητικό, χρησιμοποιώντας είτε τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, είτε τον ΑΜΚΑ τους.

Προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνει

Το ψηφιακό πιστοποιητικό Covid-19 περιέχει πληροφορίες σχετικά με την «κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό, το αποτέλεσμα των τελευταίων ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid – test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή τη νόσηση από τον κορονοϊό κατά περίπτωση». Επίσης, θα αναγράφονtαι προσωπικά δεδομένα (όπως όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, είδος εμβολίου, ημερομηνία εμβολιασμού, κτλ).

Τα πιστοποιητικά θα περιέχουν μόνο ένα περιορισμένο σύνολο απαραίτητων πληροφοριών.