ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Όλες μας οι υπηρεσίες είναι βασισμένες στις ανάγκες του πελάτη

Στη GDPR Greece, διαθέτουμε νομικό και τεχνικό τμήμα με έμπειρους συνεργάτες, εξειδικευμένους σε θέματα ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι δίνουν έμφαση στις ιδιαιτερότητες σας. Η προσπάθεια μας επικεντρώνεται στην παροχή ποιοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, που εκτείνονται σε όλο το φάσμα του σχεδιασμού, της καταγραφής, της ανάλυσης και της παράδοσης των εκθέσεων. Η κύρια αποστολή μας δεν τελειώνει με την παράδοση του έργου, σκοπός μας είναι να παράσχουμε μια ολιστική υπηρεσία και να διασφαλίσουμε πως οι προτάσεις μας είναι πλήρως κατανοητές από τους πελάτες μας και έχουν εφαρμοστεί μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.

Είμαστε η εταιρεία που θα αναζητούσαμε οι ίδιοι ως πελάτες

Στη GDPR Greece θεωρούμε τον ανθρώπινο παράγοντα σημαντικότερο από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή. Ο Μανώλης Σφακιανάκης και ο Ιωάννης Μακρυπούλιας είναι οι ιδανικοί άνθρωποι που μπορούν να εγγυηθούν την ηλεκτρονική ασφάλεια μίας επιχείρησης. Επιπλέον, η εταιρία επενδύει συνεχώς σε νέους ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες, που μπορούν να δώσουν γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Μέσα στο ασφαλές περιβάλλον όπου εργαζόμαστε, έχουμε υιοθετήσει όλες τις σύγχρονες μεθόδους εργασίας με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των συνεργατών μας και την παραγωγή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Αντιμετωπίζουμε κάθε πελάτη σαν μία ξεχωριστή περίπτωση

Στη GDPR Greece δεν πιστεύουμε σε συνταγές και τυποποιημένες διαδικασίες. Βασική αρχή μας είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προσαρμοσμένων και προσανατολισμένων στις ιδιαιτερότητες των πελατών με στόχο την οικοδόμηση σταθερών σχέσεων. Δίνοντας προσοχή στη λεπτομέρεια και εξετάζοντας όλες τις πτυχές κάθε πελάτη οι λύσεις που προσφέρουμε έχουν ως σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας χωρίς την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας από αυτούς.

Δεσμευόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα

Στοχεύουμε στην πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών που αναζητούν υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι παρεχόμενες λύσεις σχεδιάζονται και καταρτίζονται από το εξειδικευμένο προσωπικό της GDPR Greece με γνώμονα την άμεση πρακτική εφαρμογή τους, τις ανάγκες και τους πόρους που χρειάζεται ο πελάτης για να εναρμονιστεί με τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς και την ουσιαστική θωράκιση των κρίσιμων πληροφοριακών υποδομών του σε θέματα Κυβερνοασφάλειας