ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ISO 9001:2015

H GDPR Greece ιδρύθηκε από δύο ανθρώπους που έχουν ταυτιστεί στην Ελλάδα με την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και το ηλεκτρονικό έγκλημα, τον Εμμανουήλ Σφακιανάκη και τον Ιωάννη Μακρυπούλια.

Ειδικότερα, η GDPR Greece απευθύνεται σε όλα τα νομικά πρόσωπα τα οποία επεξεργάζονται οποιασδήποτε μορφής προσωπικά δεδομένα και επιθυμούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται από τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

  • στην ικανοποίηση των πελατών και συνεργατών
  • στη χρησιμοποίηση άριστων και εξειδικευμένων συνεργατών
  • στην άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών
  • στην κάλυψη όλων των θεμάτων σχετικά με την εχεμύθεια που αφορά κάθε πνευματική ιδιοκτησία του πελάτη
  • στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους συνεργατές της
  • στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας

Εφαρμόζοντας της στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

  • διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
  • μείωση των παραπόνων των πελατών
  • βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών
  • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας