Η Google συνεχίζει την "εμπορική παρακολούθηση" χρηστών και την παραβίαση του GDPR

Πριν δύο χρόνια, η Νορβηγική Οργάνωση Καταναλωτών "Forbrukerrådet”, αποκάλυψε πως η Google παραβιάζει του Κανονισμούς για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR) αφού μέσα από «τεχνάσματα» (dark patterns) συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών της (γεωγραφική θέση, πολιτικές πεποιθήσεις, συνήθειες κτλ) εν αγνοία τους.

Επίσης δεν παρέχει στους καταναλωτές άμεσες και απλές πληροφορίες ούτε για τη σημασία λειτουργιών που χρησιμοποιεί γι’ αυτόν τον σκοπό, αλλά ούτε και για το πώς θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που έχει (παράνομα) στην κατοχή της.  

Συντονισμένη καταγγελία από την Ευρωπαϊκή Οργάνωσης Καταναλωτών

Στις 27 Νοεμβρίου του 2018, επτά Εθνικές Οργανώσεις Καταναλωτών στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και και η ΕΚΠΟΙΖΩ, αποφάσισαν να συνεργαστούν και να υποβάλλουν συντονισμένα καταγγελία κατά της Google για παραβίαση του κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR). 

Χρειαζόμαστε Αρχές που προστατεύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών

Η Monique Goyens, Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών, αναφέρει: 

«Οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να βρίσκονται υπό “εμπορική παρακολούθηση”. Χρειαζόμαστε Αρχές που προστατεύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών και επιβάλλουν κυρώσεις σε αυτούς που παραβιάζουν τον νόμο».

14 μήνες από την υποβολή των καταγγελιών η Google συνεχίζει να παραβιάζει το GDPR

Η Monique Goyens συνεχίζει λέγοντας: «Εκτιμώντας την κλίμακα του προβλήματος, το οποίο επηρεάζει εκατομμύρια Ευρωπαίων καταναλωτών, η συγκεκριμένη έρευνα είναι σκόπιμο να αποτελέσει προτεραιότητα της Ιρλανδικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Καθότι έχουν περάσει ήδη 14 μήνες από την υποβολή των καταγγελιών, αναφορικά με τις αθέμιτες πρακτικές της Google, συνιστά μη αποδεκτή άλλη καθυστέρηση για τους καταναλωτές, οι οποίοι εμπιστεύονται τις Αρχές. Αυτό που διακυβεύεται εν προκειμένω είναι η αξιοπιστία της σύννομης εφαρμογής του GDPR».

Η ΕΚΠΟΙΖΩ στα πλαίσια συμμετοχής της στην έρευνα, έχει αποστείλει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σχετική καταγγελία, όπως και επιστολή υπενθύμισης.

Πηγή: ekpizo.gr / athna984.gr