Άρειος Πάγος: H τράπεζα μπορεί να δίνει τα προσωπικά μας δεδομένα στις εισπρακτικές εταιρείες

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 3/2020 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για το ζήτημα της νομιμότητας της ενημέρωσης των οφειλετών για τη διάθεση των δεδομένων του από τις τράπεζες στις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών.

Με απλά λόγια, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου κλήθηκε να κρίνει αν η τράπεζα οφείλει να ενημερώνει τους πελάτες της πριν παραχωρήσει τα προσωπικά τους δεδομένα σε τρίτους, ή αν καλύπτεται από τους όρους που υπάρχουν στις σχετικές σύμβασεις που έχει ήδη υπογράψει ο πελάτης. 

Στους σχετικούς όρους, η τράπεζα πρέπει να ενημερώνει τον οφειλέτη ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα διαβιβάζονται σε εταιρείες που λειτουργούν με δική της εντολή, όπως οι εισπρακτικές. 

Αρχικά, η υπόθεση τέθηκε στο Α2 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου όπου η τράπεζα έχασε την μάχη και κλήθηκε να καταβάλει αποζημίωση 5.869,40 ευρώ στον οφειλέτη.

Στη συνέχεια, όμως, η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια, η οποία έκρινε κατά πλειοψηφία (και ισχυρή μειοψηφία 10 μελών της) ότι αν ο οφειλέτης έχει ήδη υπογράψει σύμβαση με τον όρο να ενημερώνεται η εισπρακτική εταιρεία (η οποία λειτουργεί για λογαριασμό της τράπεζας) για τα προσωπικά του δεδομένα, τότε η τράπεζα είναι νομικά καλυμμένη.