Το Facebook «κάρφωσε» οφειλέτρια και την απέκλεισε από τον νόμο Κατσέλη

Η αίτηση μιας γυναίκας για υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών (νόμο Κατσέλη) απορρίφθηκε από την ελληνική Δικαιοσύνη, επειδή οι αναρτήσεις της στο Facebook ήταν ορατές από όλους τους χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο από τους «φίλους» της!

Το Ειρηνοδικείο Αχαρνών μάλιστα, με τη σχετική απόφαση (υπ’αριθμ. 773/2022) κατέληξε στο συμπέρασμα - το οποίο αποτελεί και νομολογία - ότι δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα οι αναρτήσεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, εφόσον έχουν γίνει από το υποκείμενο των δεδομένων και βρίσκονται σε δημόσια πρόσβαση. Αντίθετα, αποτελούν απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα, μόνο στην περίπτωση που οι αναρτήσεις αυτές έχουν επιλέγει να είναι ορατές µόνο από τους «φίλους» του χρήστη.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η αιτούσα πήρε δύο τραπεζικά δάνεια ύψους άνω των 195 χιλιάδων ευρώ αλλά, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, αμέσως μετά έμεινε άνεργη. Η οικογενειακή επιχείρηση στην οποία εργαζόταν έκλεισε και δεν μπορέσει να βρει άλλη εργασία.

Το δικαστήριο, όμως, έκρινε πως οι σχετικές δηλώσεις της γυναίκας ήταν ανειλικρινείς αφού «από την προσκόμιση από την καθ' ής δημοσίων φωτογραφιών που έχουν αναρτηθεί στο Facebook, οι οποίες λόγω του δημόσιου χαρακτήρα τους μπορούν να προσκομιστούν στο Δικαστήριο ως αποδεικτικά μέσα και να ληφθούν υπόψη στο στάδιο μελέτης της δικογραφίας και του αποδεικτικού υλικού, προέκυψε ότι η οικογενειακή επιχείρηση συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της και λαμβάνει χωρά και διαδικτυακή προώθηση του εμπορεύματος αυτής».

Οι φωτογραφίες, τις οποίες προσκόμισε η πλευρά της τράπεζας, απεικονίζουν επαγγελματικές κάρτες της επιχείρησης αυτής με τυπωμένα τα ονόματα της αιτούσας και της αδελφής της ως ιδιοκτητριών της, σε αντίθεση με τον ισχυρισμό ότι η πρώτη είχε αποχωρήσει από το εταιρικό σχήμα νωρίτερα.

«Η αιτούσα δεν εξηγεί πως γίνεται να έχει αποχωρήσει από την εταιρεία, ωστόσο να συνεχίζει να εμφανίζεται το όνομά της στην επαγγελματική κάρτα της εν λόγω επιχείρησης, ως συνιδιοκτήτριας, μαζί με το όνομα της αδελφής της. Η δε διεύθυνση που αναγράφεται στην επαγγελματική αυτή κάρτα, είναι ακριβώς ίδια με τη διεύθυνση στην οποία βρίσκεται η οικογενειακή αυτή επιχείρηση, συνεπώς πρόκειται για το ίδιο κατάστημα, επιβεβαιώνεται δε η συγκεκριμένη διαπίστωση από την δημόσια ανάρτηση στο Facebook της αδελφής της αιτούσας όπου φαίνεται μεν το όνομα του πατέρα της αιτούσας στην επωνυμία της επιχείρησης, ωστόσο σε σχόλιο στην εν λόγω ανάρτηση γράφει η αδελφή της αιτούσας: «Η νέα συλλογή της ... είναι κοντά μας, σας περιμένουμε», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Για το λόγο το Ειρηνοδικείο Αχαρνών κατέληξε  στο ότι «η συνεχιζόμενη ισχυριζόμενη ανεργία της αιτούσας, καθώς και οι αντιφάσεις και ανειλικρινείς δηλώσεις της περί της οικογενειακής επιχείρησης, οδηγούν το Δικαστήριο στο συμπέρασμα ότι η αιτούσα είτε δεν καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια στην εξεύρεση εργασίας, ως απαιτεί ο νόμος 3869/2010 προκειμένου ένας οφειλέτης να υπαχθεί στις ευνοϊκές του διατάξεις, ενώ είναι ιδιαιτέρως πιθανόν να απασχολείται ουσιαστικά στην οικογενειακή επιχείρηση, αποκομίζοντας εισοδήματα, τα οποία δεν δηλώνονται στη ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου η αιτούσα να απεικονίζεται ως άνεργη, ώστε να εμφανίζεται μειωμένων οικονομικών δυνατοτήτων και έτσι να επιτύχει παράνομα μειωμένη ικανοποίηση των πιστωτών της».