Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης και GDPR: Πού και πότε επιτρέπεται

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, εξέδωσε ανακοίνωση με διευκρινίσεις σχετικά με τα Κλειστά Κυκλώματα Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) αλλά και τον ρόλο των Διαχειριστικών Επιτροπών και των Εταιρειών Διαχείρισης σε πολυκατοικίες. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διατάξεις του Νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν εφαρμόζονται, στην περίπτωση εγκατάστασης ΚΚΒΠ  σε ιδιωτικούς χώρους (όπως οικίες/πολυκατοικίες), καθώς, η επεξεργασία πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο και αφορά σε δραστηριότητες προσωπικές ή οικιακές.

Ωστόσο, η εμβέλεια καταγραφής του ΚΚΒΠ δεν πρέπει να είναι εκτός της περιμέτρου του ιδιωτικού χώρου.

Επιπλέον, η Διαχειριστική Επιτροπή μπορεί να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά τη συντήρηση και διαχείριση της κοινόκτητης οικοδομής και συνεπώς είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας. Την ίδια στιγμή, το βιντεοσκοπημένο υλικό μπορούν να διαχειρίζονται οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι Εταιρείες Διαχείρισης.

Τέλος, η Επίτροπος τονίζει ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ελέγχεται η προσωπική συμπεριφορά, οι προσωπικές επαφές και η αποδοτικότητα των ατόμων μέσω τέτοιων συστημάτων.

Τα δεδομένα διατηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα, πάντα σε σχέση με το σκοπό που εξυπηρετούν, ενώ τα άτομα τα οποία καταγράφονται από ΚΚΒΠ μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης.

«Η σήμανση με τη χρήση προειδοποιητικών πινακίδων είναι υποχρεωτική. Οι προειδοποιητικές πινακίδες θα πρέπει να είναι σε εμφανή μέρη, επαρκείς σε αριθμό και ευδιάκριτες προς τα άτομα που καταγράφονται. Στις εν λόγω πινακίδες πρέπει να αναγράφεται (α) ότι γίνεται βιντεογράφηση, (β) ο σκοπός της βιντεογράφησης και (γ) τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.